KBO Verkiezingsdebat

20 februari 2018, van 14:00 tot 16:00, OMC de Vlieren aan het mgr. Nolensplein 1, Breda | OMC de Vlieren aan het mgr. Nolensplein 1, Breda

Op dinsdag 20 februari a.s wordt op initiatief van de Kring KBO Breda een groot verkiezingsdebat gehouden in ontmoetingscentrum de Vlieren aan het mgr. Nolensplein 1 (huis op den Heuvel) Breda. Aanvang 14.00 uur. (De zaal is open vanaf 13.30 uur.)

De middag zal worden geleid door de heer Ben Martens, voorzitter KBO Breda. Er wordt van uitgegaan dat er 13 politieke partijen aanwezig zullen zijn.

Aanwezig namens de PvdA Breda: lijsttrekker Miriam Haagh.

Algemeen
Deze tijd kenmerkt zich door voortgaande veranderingen op de gebieden van wonen, zorg en welzijn. Zaken waarmee vooral ook ouderen te maken hebben en krijgen. De afgelopen jaren hebben zich vooral gekenmerkt door de invoering van de WMO. Er is ook een verandering gekomen in de subsidievertrekking van de gemeente. Er is nog veel onduidelijkheid over de huisvestingsubsidie. Kan dat niet op een goede, structurele manier worden geregeld? Ook langer zelfstandig thuis blijven wonen is een item dat bij veel ouderen speelt. Onderwerpen die veel vragen oproepen. Gaat het allemaal wel zo goed met de uitvoering van de WMO (de PGB, de respijtzorg etc) ? Is de nieuwe wijze van subsidieverstrekking wel zo geweldig? Hoe staat het met de kleinschaligheid in relatie tot de voorzieningen? (wijken zijn veel groter dan de dorpen).  Kunnen we een betere communicatie en inspraak verwachten? Het komt toch vooral neer op zaken met ouderen regelen in plaats van voor ouderen. Centraal staan echter de vragen : wat heeft u de afgelopen periode voor de ouderen gedaan en wat kunnen we de komende jaren verwachten?

Ongetwijfeld zullen tijdens het debat meer vragen komen. Dit is slechts een indicatie van wat leeft.

Planning
14.00 uur  Opening voorzitter
14.10 uur  politieke woordvoerders (lijsttrekkers).
15.15 uur  debat
16.00 uur afsluiting en samenvatting/conclusies.