Bijeenkomst Ongedocumenteerden in Breda en Nederland

30 januari 2018, van 19:00 tot 21:30, Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda | Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda

Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) zal ons een inkijkje geven in de wereld
van ongedocumenteerden, zowel op nationaal als lokaal niveau. Vervolgens zullen
Vluchtelingenwerk Breda , Annahuis , Steunpunt Ongedocumenteerden Breda en Commissie Bed,
Bad en Brood van het Mondiaal Centrum Breda aan de hand van praktijkvoorbeelden een schets
geven van het leven van een ongedocumenteerde in Breda en laten horen hoe de opvang er hier
uitziet .

Hierna zullen onder leiding van gespreksleider Jac. Kriens de toehoorders uitgenodigd worden te
reageren en zullen ook de aanwezige vertegenwoordigers van de Bredase politieke partijen om hun
standpunt gevraagd worden.

Aanwezig namens de PvdA: raadslid Sanne Bijlsma